Privacy Statement

PRIVACY VERKLARING

Lunarc respecteert de persoonlijke gegevens van haar klanten. Bij al onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Lunarc zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Lunarc houdt zich aan de eisen die de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt.

  1. Gebruik van persoonsgegevens; Bij inschrijven voor een opleiding c.q. cursus of examen, wanneer u een bestelling plaats bij ons of wanneer u met Lunarc contact heeft, legt Lunarc persoonsgegevens vast.
    Lunarc verwerkt deze persoonsgegevens voor uw aanmelding voor een opleiding c.q. cursus of examen, afwikkelen van uw bestelling en het onderhouden van contact met u als cursist / klant.
    Daarnaast gebruikt Lunarc persoonsgegevens om analyses uit te voeren om op basis hiervan haar dienstverlening te kunnen verbeteren. Persoonsgegevens die Lunarc gebruikt voor analyses worden geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.
  2. Bescherming; Lunarc vindt bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk. Lunarc beveiligt uw gegevens optimaal tegen onbevoegde inzage of gebruik. Lunarc geeft geen enkele informatie van u door aan derden zonder uw expliciete voorafgaande toestemming. Met uitzondering van een wettelijke verplichting (als een gerechtelijk bevel). Ook bij het opsporen van fraude en-of ernstige spampraktijken kunnen gegevens worden uitgewisseld met andere providers en-of justitie.
  3. Inzage gegevens/ Recht op vergetelheid; Indien u als cursist / klant meer informatie of inzage wilt, met betrekking tot uw gegevens, deze wilt wijzigen of verbeteren, kunt u een verzoek indienen bij Lunarc. Tevens kunt u Lunarc schriftelijk of per e-mail verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te staken. Lunarc zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van bovenstaand verzoek, de gewenste informatie verstrekken, verbeteren of aanvullen, dan wel de gegevens verwerking staken.