Erkenning

Als opleidingsinstituut hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van onze opleidingen en cursussen. Om deze kwaliteit te waarborgen zijn wij aangesloten bij  branchevereniging ProVoet.

Door de samenwerking met, en het ondertekenen van, de Kwaliteitscriteria van ProVoet, kan je ervan uitgaan dat onze opleidingen beantwoorden aan de laatst gestelde eisen binnen de Branche vereniging.

Daarnaast zijn we een CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling, dat zorgt ervoor dat jij onze opleidingen BTW -vrij kunt volgen.

Wij zijn CRKBO erkend!    Afbeeldingsresultaat voor provoet erkend